ZADOBE – sprevádzame mladých ľudí z bodu A do bodu B

Naše občianske združenie vzniklo, lebo v okolí vnímame problém – to je pre nás bod A:

Aké vzory, motivácie, hodnoty majú mladí ľudia v dnešnej dobe?

Prevládajú  „online“ priateľstvá, hate speech, nezáujem o reálne dianie, ľahostajnosť, materializmus, nezdravý životný štýl, dvanásťročné dievčatá vyzerajú ako dospelé…

Samostatnosť v rozhodovaní? Mať vlastný názor? Radšej to, čo povie partia…

Úprimnosť, spolupatričnosť, dôvera sa dnes nenosia…

Náš bod B je úspešný uvedomelý mladý človek s potrebnými zručnosťami, ktorý sa vie samostatne rozhodovať na základe spoločenských hodnôt.

Ako to robíme?

VíziaV čom pomáha ZADOBE

Našou víziou je sieť uvedomelých mladých ľudí, ktorí sa rozvíjajú a osobnostne rastú, ktorým nie je ľahostajné verejné dianie a ktorí vedú vyvážený pracovný a osobný život.

Misia

Našimi aktivitami prispievame k dosiahnutiu úspechu a spokojnosti mladých ľudí. Komplexne rozvíjame ich osobnosť cez budovanie zručností, hodnôt a vyváženého životného štýlu.

Naše hodnoty

  • Networking – utvárame sieť medzi odborníkmi a mladými ľuďmi, ako aj medzi mladými ľuďmi navzájom.
  • Participácia – chceme sa zúčastňovať na dianí okolo seba, sme ochotní spolupracovať na dobrých veciach.
  • Akceptácia a rešpekt – akceptujeme inakosť, rešpektujeme názory a rozhodnutia každého jednotlivca.
  • Profesionalita, odbornosť a zrozumiteľnosť – všetky témy sú pripravené odborne, podané profesionálne a zrozumiteľne.
  • Integrita – sme poctiví, úprimní a stojíme za svojím slovom.
  • Dôveryhodnosť – sme zodpovedný a dôveryhodný partner.
  • Flexibilita – sme schopní prispôsobovať plány potrebám a nachádzať nové, lepšie riešenia.

Čo sa nám podarilo?

Od svojho vzniku v marci 2013 sme do novembra 2014 zorganizovali takmer 30 podujatí na rôzne témy a 6 moderovaných diskusíí so známymi osobnosťami, napr. Andrej Kiska, Michal Meško či Denis Lacho, z ktorých prinášame aj videozáznamy. Pre viac informácií o našej činnosti, pozrite tiež Projekty a sledujte Kalendár akcií.

Na stiahnutie