Momentálne pracujeme na projekte “Uvedomelá mládež”, ktorý je podporený v rámci programu Aktívne občianstvo a inklúzia realizovaného Nadáciou Ekopolis, Nadáciou pre deti Slovenska a Nadáciou Socia – nadáciou na podporu sociálnych zmien.

V rámci tohto projektu budú na stránke postupne pribúdať podujatia, ktoré počas trvania projektu zrealizujeme.

Prednášky na vybraných školách

Okrem iného navštevujeme základné a stredné školy, kde so žiakmi diskutujeme na témy ako predsudky a stereotypy, rasizmus a diskriminácia, Holokaust či drogové závislosti.

Tieto prednášky a workshopy sú určené len vybraným školám.

Prednášky otvorené pre verejnosť

Ako otvorené prednášky pripravujeme sériu podujatí, ktoré sa budú konať na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici, ste srdečne pozvaní – sledujte kalendár akcií :)

Čo sme už úspešne spravili?

Cez ten istý program (Aktívne občianstvo a inklúzia), ale v rámci Fondu bilaterálnej spolupráce, sme realizovali projekt “Love your hater”. Hlavným zámerom projektu bola výmena vedomostí, poznatkov a príkladov dobrej praxe v oblasti boja s rasizmom, diskrimináciou a hate speech s partnerskou organizáciou Island Panorama, ktorá pôsobí v Reykjavíku.

Projekt trval 6 mesiacov a odštartoval ho vzdelávací pobyt v partnerskej organizácií na Islande, ktorého sa zúčastnila Mária Svidroňová a získala množstvo poznatkov, skúseností a príkladov dobrej praxe v oblastiach hate speech, diskriminácia a rasizmus, extrémizmus, ale aj užitočné kontakty.

A výsledok?

Získané poznatky boli implementované do prednášok spojených s diskusiami na  základných, stredných a vysokých školách v Banskobystrickom kraji. V rámci projektu bolo zrealizovaných 12 prednášok a  dokopy sa ich zúčastnilo 185 žiakov a študentov. Témy boli zamerané na interkultúrne učenie a Holokaust.

Viac o tomto projekte nájdete na našom blogu.

Na stiahnutie