Vážme si svoje telo

Ľudský organizmus je veľmi dômyselne usporiadaný a každý detailný pochod prispieva k fungovaniu jednotlivých orgánových systémov, tak aby z toho jedinec maximálne profitoval.

Je odhadnuté, že za jednu sekundu  prebehne  v ľudskom organizme skoordinovaných niekoľko miliárd chemických reakcií. Svedčí to o stope po nesmiernej inteligencii, akou boli systémy synchronizované. Je to nad ľudské pochopenie. Imunitný systém človeka dokazuje, že človek je dômyselne a cielene chránený pred chorobami. Táto ochrana je detailne prepracovaná a za fyziologických podmienok je čím ďalej efektívnejšia. Imunitný systém si je schopný zapamätať všetky antigény, s ktorými sa stretol a pri ďalšom stretnutí zostonásobiť ochranu proti nim, ba dokonca je schopný túto výbavu predať ďalšej generácii.

V dnešnej hektickej dobe zameranej na výsledky sme zavalení prácou a stresom. Ako sa regenerovať a vyhnúť závažným civilizačným ochoreniam? Dá sa vyliečiť z nevyliečiteľných chorôb? Na otázky odpovie náš hosť MUDr. et. MVDr. Jozef Škarda PhD

MUDr. et. MVDr. Jozef Škarda PhD,
– 2002-2012 Lekár na Ústave diagnostickej a molekulárnej patológie LF UPOL a FN Olomouc
– doktor medicíny s druhou atestáciou, kandidát vied
– oblasti zájmu: onkopatológia, experimentálna patológia, molekulárna patológia
12471068_1088568914509595_2004503459_o
Prednáška je súčasťou projektu podporeného v rámci programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizujú Nadácia Ekopolis, Nadácia pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien.