Zdravie v práci manažéra

ZADOBE a Ekonomická fakulta UMB pozývajú na prednášku na tému: Zdravie v práci manažéra

O šťastí, láske a príčinách chorôb bude rozprávať MUDr. Ivan Rusnák: „Som zo skúseností celého svojho medicínskeho života presvedčený, že práve to neviditeľné vnútorné prežívanie rozhoduje o našich chorobách. Psychológia sa venuje tejto oblasti, ale považuje psychiku za produkt pôsobenia mozgu a nie za prejav. Chcel by som sa podeliť s novým poznaním v oblasti medicíny skutočných príčin nemocí a využiť toto poznanie, pomocou ktorého vnímavý pacient sa môže dostať na cestu od liečenia k uzdravovaniu svojho tela i duše. Poväčšine tento proces súvisí aj so zmenou životných postojov, ak pochopiteľne človek chce.“

Vstupné je zdarma, rezervuj si svoje miesto na: https://goo.gl/forms/P59uMwMyAUSEHXIw2

Rusnak